ROT-projekt

Rot-projekt innebär renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader. Vi erbjuder anpassningar och kompletteringar utifrån önskemål och behov. Med en stor erfarenhet av äldre hus som behöver utbyte av avloppstammar, värmeledningar och vattenledningar.

Jag är intresserad av: