Okulär besiktning

Vi erbjuder en kostnadsfri okulär besiktning av husets värmeledningar, vattenledningar samt avlopp. Detta innebär att vi gör en bedömning på plats om vilka brister som behövs åtgärdas. Vi ser över samtliga installationer inom VVS. Noterar skick i ett protokoll där vi även tar fram kostnadsförslag på det som behöver åtgärdas.

Jag är intresserad av: