ROT-avdrag

Du som kund har rätt till att göra avdrag för arbetskostnaden när du väljer att anlita oss. Avdraget går att nyttja vid renovering, ombyggnation eller tillbyggnad. Vi på Febo VVS hanterar ditt rotavdrag på ett säkert sätt. Exempel på arbeten som omfattas av rotavdraget är badrumsrenovering, byte av blandare, renovering eller byte av ledning, dragning av nya ledningar eller installation av värmepump.

Jag är intresserad av: